Convoi exceptionnel

ČO ROBÍME?

Chcete prepraviť svoj alebo zákazníkov nadmerný/nadrozmerný náklad?
Viete, že na prepravu takéhoto nákladu potrebujete povolenie?

Zabezpečenie sprievodných vozidiel k Vášmu nadmernému/nadrozmernému nákladu

Zabezpečenie povolení na zvláštne užívanie pozemných komunikácii na Slovensku i v zahraničí
Zabezpečíme Vám pre vhodného prepravcu pre Váš nadmerný/nadrozmerný náklad
Samotné sprostredkovanie prepravy

PREČO PRÁVE SLOVAK ASSISTANCE TRANSPORT?

VYBAVENIE POVOLENÍ

Povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácii je časovo náročná záležitosť. Jednak musíte mať potrebnú znalosť v rámci legislatívy ale taktiež znalosti v oblasti trasovania takýchto prepráv.

V rámci nášho balíka služieb Vám ponúkame:

  • Poradenstvo vo výbere vhodnej trasy na prepravu
  • Zaobstaranie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácii
  • Doručenie originálu povolenia na adresu Vami požadovanú
  • Oznamovaciu činnosť v prípade potreby na príslušného správcu cestnej komunikácie
  • Komplexné poradenstvo v danom obore

KEDY POTREBUJETE POVOLENIE NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V SR?

Vždy keď prekročíte tieto maximálne povolené rozmery:

  • Dĺžka 16,5m / (18,75m pri jazdnej prívesovej súprave)
  • Šírka 2,55m
  • Výška 4m
  • Celková hmotnosť vrátane nákladu 40 ton (jazdná návesová súprava)

Vozový park

Disponujeme autami