NADROZMERNÁ preprava

NADROZMERNÁ PREPRAVA ČOHOKOĽVEK!

Chcete prepraviť svoj alebo zákazníkov nadmerný/nadrozmerný náklad?

Viete, že na prepravu takéhoto nákladu potrebujete povolenie? 

Ponúkame vám

Doprovod

Zabezpečenie sprievodných vozidiel k vášmu nadmernému/
nadrozmernému nákladu.

TRASOVANIE

Neviete, či váš náklad sa bude dať prepraviť z bodu A do bodu B? Oslovte nás a určíme vám tu správnu trasu pre kamión s nadrozmerným nákladom.

povolenia

Zabezpečenie povolení na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na Slovensku i v zahraničí.

prepravca

Zabezpečíme vám vhodného prepravcu pre váš nadmerný/ nadrozmerný náklad.

preprava

Samotné sprostredkovanie prepravy.

vybavenie povolení

Povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácii je časovo náročná záležitosť. Jednak musíte mať potrebnú znalosť v rámci legislatívy ale taktiež znalosti v oblasti trasovania takýchto prepráv.

V rámci nášho balíka služieb Vám ponúkame:

  • Poradenstvo vo výbere vhodnej trasy na prepravu
  • Zaobstaranie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácii
  • Doručenie originálu povolenia na adresu vami požadovanú
  • Oznamovaciu činnosť v prípade potreby na príslušného správcu cestnej komunikácie
  • Komplexné poradenstvo v danom odbore
 

KEDY POTREBUJETE POVOLENIE NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V SR?

Vždy keď prekročíte tieto maximálne povolené rozmery:

  • Dĺžka 16,5m / (18,75m pri jazdnej prívesovej súprave)
  • Šírka 2,55m
  • Výška 4m
  • Celková hmotnosť vrátane nákladu 40 ton (jazdná návesová súprava)