ODŠKODNENIE PO DOPRAVNEJ NEHODE

POMÁHAME

 • Poškodeným na zdraví pri dopravnej nehode – vodič, spolujazdec, cestujúci, cyklista, chodec.
 • Poškodeným na zdraví pri iných poistných udalostiach – úrazy, nehody a pod.
 • Pozostalým, ktorí prišli o svojich blízkych pri dopravnej nehode, bez ohľadu na to, či sa nehoda stala na Slovensku, alebo v zahraničí, aj niekoľko rokov po tom, čo sa nehoda stala, aj v prípade, keď páchateľ ušiel z miesta čina, prípadne je páchateľ
  neznámy.
 • Zabezpečiť pomoc poškodeným pri pracovných úrazoch
  účastníkom nehody (v niektorých prípadoch i vinníkom) poškodeným na zdraví

Naše služby

 • Osobné a individuálne poradenstvo po nehode zadarmo.
 • Bezplatná analýza odškodnenia
 • Zastupovanie (mimosúdne) a získanie odškodnenia od poisťovateľa u nás či v zahraničí
 • Posúdenie/revízia už uplatnených nárokov na odškodnenie
 • Kontrola a revízia odškodnenia (aj vyplateného)
 • V prípade potreby – zabezpečenie právneho zastúpenia (naši zmluvní partneri).

Prečo my?

 • Žiadne platby klientov vopred, našu odmenu uplatňujeme až po získaní odškodnenia. Pracujeme na princípe – najprv vaše odškodnenie, potom naša odmena. Zmluvnú odmenu získame len v prípade, ak vám bude vyplatené odškodnenie. Províziu uplatňujeme len z časti odškodnenia.

 • Odbornosť – pomáhame kvalifikovane a účinne. Disponujeme množstvom referencií odškodnených klientov. Využívame sieť desiatok spolupracujúcich subjektov vo všetkých regiónoch – lekárov, znalcov, advokátoch a ďalších odborníkov.

 • Vysoká úspešnosť – takmer 100%.